3 krockar på en vecka!

Denna vecka har jag nästan krockat 3 gånger och då har jag ändå inte kört BMW, n 750 utan lastbil. Och det har inte varigt mitt fel en enda gång. En gång när jag kör vid Hjalmar Brantingsplatsen mot frihamnen så kör en bil rakt ut och sneddar hela vägbanan.

Hon, för det är säkert en hon. Kör över tre hela körfält. Jag fick bromsa, och svänga vänster samtidigt som jag tutar åt henne. Skall det vara så svårt att titta åt det hållet bilarna kommer ifrån innan man kör ut på vägen. Killen som satt bredvid mig tyckte att jag räddade situationen bra.

Sedan när jag kör vid Sahlgrenska sjukhuset så är det två körfält där och det finns även spårvagnar som kör där. Då kör även där ut en bil från min högra sida och bara korsar min väg, jag höll på att köra på bilen. Sedan när den hade passerat min väg, framför mig så fick bilen ändå bromsa för att det kom även en spårvagn från mitt motsatta håll. Alltså från bilens högra sida.

Sedan idag när jag körde från Tingstadstunneln och mot Eriksberg så var det två körfält på vägen. På det högra körfältet kom det en mindre skåpbil och försökte byta fält till mitt vänstra fält utan att blinka. Bara det att där körde jag. Och nu var det efter klockan 18,00 så det var ju mörkt ute.

Jag har helljusspaken och tutan på samma spak så jag lyckas både tuta och tända till helljust samtidigt som bilen svängde åt mitt håll. Bilen såg det så han gick tillbaks till sitt körfält. Förstår inte hur det skall vara så svårt att använda blinkers.

Man ser bilar varje dag som inte vet var blinkersspaken sitter. Hade den sista bilisten använt blinkers så hade jag långt innan kunna upptäcka att han ville byta körfält till ett körfält som jag redan använde.

Jag tycker att det är extra viktigt att använda blinkers när man vet att det finns en massa andra bilar runt omkring. Likadant när du är i en rondell, du behöver inte blinka i rondellen för du är redan i ditt körfält. Men blinka ut. Speciellt om du ser att någon vill in i rondellel och du tänker svänga av i samma avfart där någon vill köra ini rondellen.