Hjärt och lungräddning!

Jag fick tips om att man kan anmäla sig som sms livräddare när det gäller hjärt och lungräddning. Eftersom det händer ca 25 personer om dagen att dom får hjärtstopp. Då får man ett sms om man är i närheten och kan hjälpa till att hålla personen i liv tills ambulansen kommer.

Är det en pundare så får han ligga där utan min hjälp. Men ser det ut som en som ser allmänt normal ut så hjälper jag gärna till. Det finns inte många som vet om att man kan det. Och det är bra att kunna, det är en lätt kurs. Och man vet aldrig när man skulle behöva hjälpa någon.