Jag köper mycket kläder som har med Ryssland att gör utomlands.