Livstids garanti!

Det är inte många som vet att vi tex har 3 års garanti på nästan allt vi köper. Detta kan du läsa om längst ner här på sidan. Men ibland så hittar man inte kvittot och ibland så har det kanske gått mer än tre år.

Jag brukar lösa det ändå på ett bra sätt.

Köper jag tex en rakapparat så köper jag alltid en dyrare modell eftersom jag tycker att det är värt att betala lite extra för att få något bättre och även snyggare.

Skulle det visa sig att den går sönder efter 3 år eller ifall jag tex inte hittar kvittot. Då gör jag så att jag köper en till likadan. Jag får då ett kvitto som jag sparar. Sedan går jag och lämnar in den trasiga efter ett tag och säger att den inte fungerar.

Då har jag betalat för en men fått två som fungerar. Och tre års garanti.

Så här skriver konsumentverket ang garantier!

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan ska hålla eller fungera under en viss tid. Enligt konsumentköplagen ska alla fel som visar sig de första sex månaderna efter köpet räknas som ursprungliga fel. Om sådana fel uppstår har man rätt att antingen få varan lagad, få en ny vara, eller få priset på varan nedsatt.

Garantin kan gälla hela varan eller bara en del av den. Även om garantin inte gäller hela varan har du alltid rätt att reklamera om det är något fel på den. I praktiken ger lagen alltså en garanti på sex månader. Det är frivilligt för säljaren att lämna garanti för en längre tid.
Säljaren slipper uppfylla garantin bara om felet beror på till exempel

● en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
● vanvård,
● onormal användning,
● att du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningarna.

Enligt konsumentköplagen kan du reklamera fel på en vara upp till tre år efter köpet. Även efter köpet. Även om garantin är på ett eller två år, är reklamationstiden fortfarande tre år.
Under garantitiden ska säljaren reparera varan, oavsett när den går sönder. Du behöver inte bevisa att felet fanns redan från början.

Men när garantin har gått ut måste du kunna styrka att felet fanns från början. Att du har kvittot kvar är inte obligatoriskt, om du på något annat sätt kan bevisa att du har köpt varan i butiken vid ett visst tillfälle. Men eftersom det är du som ska kunna bevisa det, är det alltid enklast om du spar kvittot.