Kvinnor för sig i Dubai!

När jag var i Dubai så var det ganska häftigt när det gäller tjejer/kvinnor. I bussar och tunnelbanan så fick dom ha ytor för sig själva. I tågen var det markerat med linjer och det stod att bara kvinnor/tjejer/barn fick vara där.

Och det respekterades av alla utan av mig. Jag såg det närmligen inte fören efter det att jag hade gått av tunnelbanan.

Likadant i bussarna. Där fick dom sitta längst fram och det respekterades. När man gick ombord på bussen så fick man gå på längst fram men man fick inte sätta sig eller ställa sig där om man inte var av det kvinnliga könet.

Och det var en gräns emellan med en bom så man viste exakt var gränsen gick. Det måste vara ganska tryggt för dom att det är så. Slipper tänka på att någon taffsar  på någon.

Ibland så var det fullt med män i den manliga delen av bussen eller tunnelbanan. Och kvinnorna hade alltid sittplats. För dom var aldrig så många att dom behövde stå upp.

Kvinnorna och tjejerna fick stå i den manliga delen men inte tvärtom förstås.