Nov 2018

Månadens bild får bli en egentagen bild över Göteborg.