Västerlänken

Västerlänken är en tågförbindelse som skall gå från Korsvägen till haga och till den ordinare tågstationen vid centralstationen.

Så det byggs just nu otroligt mycket i Göteborg pga detta. 
Detta skall stå klart 2026 och beräknades till en kostnad av 20 miljarder kroner i 2009 års prisnivå.
Redan nu vet man att det blir dyrare. 

Så 30 miljarder beräknas det till just nu.
Själv så kan jag utan att veta så mycket slå vad om att det kommer att blir ännu dyrare.

Hur jag vet det? Allt som byggs i Göteborg blir dyrare från det att det planeras.
Ev kan dom kanske beräkna rätt om dom placerar ut en papperskorg.

Nu är det så att det var flera intressenter som var intresserade att byggaVästerlänken men några av dom drog sig ur pga att det blir dryga böter för byggbolaget om et inte blir klart i tid.

Många förstod alltså hur svårt det är att bygga i den leriga Göteborg.

Bolaget som fick till uppgift att bygga är ett bolag som inte har något att förlora. 
Nämligen ett bolag som är nära konkurs.
Detta blir ev deras räddning eller inte. 

Tänk er själva hur det blir om dom kursar. Vad händer med bygget då?
Om det inte är klart och kursar eller om dom får stora skadestånd för att dom inte blir klara i tid.

Detta är förstås information som inte alla har tillgång till.
Tänk år 2024-2026 att det var pansarmannen som skrev om det först.

Själv så tycker jag att Västerlänken är det största idiotiden som har kommits på i Göteborg.
Vaför fungerar det inte att tågen stannar vid Cetralstationn som dom har gjort. 

Det har fungerat i många år och skulle fungera i många år till.

Det är ju så att efter dom hade gett sitt godkänande om bygget så hade det gjorts undersökningar som hade visat att det inte hade varit bra att bygga Västerlänken igengtligen.

Men nu har dom fått tillstsånd för det och alt är försent.

Västerlänken är en sådan dålig ide att jag direkt tänkte att et är någon som har godkänt det för att kunna gynna sig själv. Någon som har ordnat med sin pension som stavas Västerlänken.