Månadens bild får bli en bild över Liseberg, så fint.