Månadens bild får bli över ingången till gårds café i Alingsås