Månadens bild får bli en över Kiev den vackra staden!