Mars 2020

Egentagen bild från Göteborgs centrum, Brunsparken