Gratis spårvagn

Jag åkte spårvagn och det kommer på biljettkontrollanter.

Dom säger åt mig att visa färdbevis men jag sa att jag åker gratis.
Dom undrade vad jag menade och hänvisade till en dom i förvaltningsrätten.

Jag hänvisade till mål nr 2793-14 i förvaltningsrätten. 
Och den gäller tills någon annan överklagar samma dom om den går vidare i instans till högre instans och om dom då skulle få rätt.

Men eftersom denna inte har blivit överklagad så beror det på att dom inte trodde att det skulle hjälpa vilket visar att det är bra att hänvisa till det det målet.

Det står så här nämligen.

Citat" Högsta förvaltningsrätten: Vägra någon att ta kontanter, så är väl varan eller tjänsten gratis. Så är det avgjort av högsta förvaltningsrätten! Det är brottsligt att vägra ta emot riksbankens sedlar och mynt som betalning för en vara eller tjänst.

Det gäller såväl biljetter på lokaltrafiken som p-automater och annat.
Vägrar någon ta kontanter, så är eller bör varan eller tjänsten vara gratis om man skall följa målet  nr 2793-14!! Hänvisa bara till dom i HÖGSTA FÖRVALTNINGSRÄTTEN MÅL NR 2793-14.

Enligt 9 kap, 14 § regeringsformen är det enligt Riksbanken som har rätt att ge ut sedlar och mynt.

Enligt 5 kap, 1 § andra stycket riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av riksbanken lagliga betalningsmedel, 

I förarbeteba anges att detta innebär att var och en är skyldiga att ta emot sedlar och mynt som betalningsmedel (Prop 1986/87:143§.64).

Förvaltningsrätten Mål nr 2793-14 kontanter skall kunna hanteras

Enligt 5 kap. 1 § andra stycket riksbankslagen är sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken lagliga betalningsmedel. I förarbetena anges att detta innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning (prop. 1986/87:143 s. 64).

Hela domen finns här att läsa.

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstaforvaltningsdomstolen/avgoranden/2015/mal-nr-2793-14.pdf

Killen ber mig att gå av med dom  på Hjalmarbrantingsgatan för att prata där.
Jag säger att jag skall gå av vid Brunsparken.

Han blir då sur och säger att jag inte har biljett och kan inte åka spårvagn.
Jag säger att dom vill bötfälla mig och då måste jag få åka klart.

Han frågar mig ifall jag kommer att kliva av där eftersom dom vill bla kalla dit polisen.
Jag svarar att jag skall ju gå av där för det är dit jag skall.

Polisen kommer och jag säger samma sak till dom.
Hänvisar till domen.

Polisen säger åt mig att jag inte får åka mer gratis spårvagn utan att dom skulle ta med mig nästa gång till polisstationen.
Jag säger åt dom att dom får göra som dom vill.

Och det är lite roligt att polisen inte bryr sig om domen, och istället säger att du kanske har rätt men undvik att bli tagen någonmer gång för vi blir tvugna att ta med dig nästa gång.

Så polisen bryr sig inte om lagen? Utan bara om dom som har ringt eller kallat på som.
Jag kommer att medela hur det går med detta.

Men oavsett så vinner jag.
Får jag rätt så är det en vinst.

Får jag fel så behöver jag inte betala vare sig böter eller rättegång eftersom jag inte taxerar inkomst i Sverige.