Hemligt dokument.

Ett hemligt dokument har läckt från Sanninsdepartementet.
"Som inte är så mycket sanning ifall man läser skiten"
Utan det är vad alla NI Svenskar skall tycka och tänkta.

Det visar ju att man har haft helt rätt när man skriver mycket av det man gör.

Så här står det.

Hackernätverket Powerleaks har lyckats knäcka sanningsdepartementets säkerhetssystem och tankat ner ett topphemligt dokument, själva listan på vad som ska ingå i en ”svensk värdegrund”. Dokumentet ingår i en hemlig utredning som ska lägga fram sitt betänkande inför riksdagen 1 april 2021. I inledningen kan man bland annat läsa följande:

”Värdegrunden ska vara styrande i alla svenska myndigheters verksamhet från försvaret till hemtjänst och förskolor – från och med 1/1 2022. Efter detta datum ska nolltolerans mot överträdelser råda. En särskild ‘värdegrundsdomstol’ ska inrättas med av regeringen särskilt utsedda experter i etik och moral.”

I de hemliga direktiven till den så kallade “Värdegrundsutredningen” står det bland annat:

”Sedan Sverige – på grund av nya förhållandena i en allt mer globaliserad världsekonomi – underordnat sig USA/Nato, är vår stora utmaning – för att fortsätta hävda oss som kunskapsintensiv industrination – att satsa på obligatorisk enighet under EU, som i grunden är ett fredsprojekt.”

Den grundläggande frågan som ställs är: ”Vad krävs av medborgaren i ett land som ställs inför denna enorma utmaning?”

Konfliktnivån i landet kommer att skruvas upp. Åsikter kommer att yttras helt utan tanke på de konsekvenser som följer på den eskalerade konfliktnivån. Tydliga ”röda linjer” måste dras som säger stopp! Så kan man inte säga eller tänka! Det gäller för alla att hålla sig inom dessa gränser.

Här några centrala punkter som absolut måste respekteras:

 • USA är den goda demokratiska kraften i världen medan Kina och Ryssland är onda diktaturer.
 • Med Joe Biden öppnas nu för demokratins seger i världen. Parentesen med Donald Trump kan inte nog fördömas.
 • Flyktinginvandringen efter 2015 är inget problem, den får inte ifrågasättas och/eller problematiseras.
 • Det ”mångkulturella samhället” är ett faktum och får inte ifrågasättas. Det utgör förvisso en utmaning för oss alla, men berikar i grunden vårt land.
 • Greta Thunbergs rörelse Fridays For Future är en mäktig tilldragelse som skänker framtidshopp.
 • Metoo-rörelsen är den andra mäktiga tilldragelsen vid sidan av Fridays For Future.
 • Vithetsnorm och heteronoramivitet måste konsekvent bekämpas. *
 • Alternativa medier ska så småningom förbjudas. (Tills nödvändiga grundlagsändringar kommit på plats ska konsumtion av sådana medier anses förkastligt och betecknas som odemokratiskt.)
 • Nobelpris till Peter Handke var en skandal.
 • Julian Assange har en högst klandervärd kvinnosyn, därför blir hans insatser för att avslöja krigsbrott en bisak. USA är i alla fall en demokrati.
 • Försvarsmaktens annons i DN och SvD på kvinnodagen med en tungt beväpnad (granatgeväret Karl-Gustaf + en PSG 90) kvinnlig soldat var ett skämtsamt feministiskt sätt att framhålla att kvinnor också kan skjuta för att döda.
 • Gängkriminaliteten, droghandeln, bombkastningen och skjutningarna har inget samband med öppna gränser och växande klanstyrda parallellsamhällen i “orten”. (Med ett intensifierat värdegrundsarbete kommer dessa utmaningar att klaras.)
 • Islam i det svenska samhället kan aldrig vara ett problem. (Resurser för ökad tolerans mot ”osvenska” normer ska tas fram via statsbudgeten.)
 • Black Lives Matter-rörelsen är legitima protesterar mot strukturell rasism, som genomsyrar även det svenska samhället på alla nivåer.
 • Nationastillhörighet är ett mycket komplicerat begrepp, som bygger på upplevda gruppidentiteter.
 • Fallet Navalny i Ryssland, uigurerna och fallet Gui Minhai i Kina är typiska bevis för att diktaturer inte respekterar mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, därför ska dessa länder brännmärkas med alla till buds stående medel.

Det här är de första 16 punkterna i Värdegrundsutredningens heliga lista, en lista som av utrymmesskäl inte kan återges i sin helhet. Sanktionerna mot värdegrundsöverträdare är ännu inte färdigutredda, men “pedagogiska läger för enhetens främjande” kommer att byggas ut i mindre tätbefolkade regioner av landet, men även nedstängning av Internet, husarrest och indragning av rätten att inneha bankkort har diskuterats.

På vanligtvis välunderrättat håll ryktas om vilka ”experter i etik och moral” som regeringen kan komma att utse till själva hjärtat i värdegrundsmaskineriet, ”värdegrundsdomstolen”. Två namn som ofta nämns är Patrik Oksanen och Magnus Ranstorp.


* Tidigare formulering av denna punkt missade helt målet, vilket en uppmärksam läsare påpekat.