Sverige dåligt land!

Den negativa bilden av Sverige växer i de nordiska länderna. En undersökning bland grannländernas invånare visar att närmare hälften ändrat sin bild av Sverige senaste året. De flesta till det sämre – på grund av coronastrategin.

Svenska institutet har undersökt attityden till Sverige bland invånarna i de nordiska länderna. I genomsnitt har 44 procent ändrat uppfattning, 39 procent av dem till en mer negativ.

Hanteringen av coronapandemin beskrivs av de tillfrågade som bristfällig och felaktig, vilket försämrat deras bild av Sverige.

Även hanteringen av migrationsfrågor och kriminalitet förekommer som skäl till en försämrad bild, framför allt i Danmark.

Jämfört med andra länder så är nordbor mer negativa till Sverige, enligt myndigheten, som hänvisar till tidigare studier.”

Ja, och sämre kommer det att bli, vänta bara. Vad tror ni händer när man släpper in en räv i ett hönshus? Att dom blir vänner? Att det gäller bara att förändra offrens attityd så att dom tycker bättre om dårarna?

Man kan inte slå sig med en hammare på fingret och tro att det inte känns bara för att myndigheterna inte förstår det. Och bara för att man tystar ner saker och ting.

Använd den lilla hönshjärna som ni har.. om ens den finns kvar och i behåll.
Svenskarna börjar nog undra.. dom normala i varje fall..