Fattiga pensionärer

 

Låt oss titta lite närmare på det här med fattigpensionärer.
Vad och vilka är de egentligen?
Ofta syftar man på det EU kallar ”personer med låg ekonomisk standard”.

Det är ett relativt mått som anger hur många hushåll som har en disponibel inkomst på mindre än 60 procent av landets median­inkomst.
2019 motsvarade det en inkomst på 12 300 kronor i månaden efter skatt.
2017 fanns det enligt den definitionen 245 000 personer i gruppen 65 år och äldre (162 000 kvinnor och 83 000 män) som var ”fattig­pensionärer”.

Det motsvarar en andel på omkring 12 procent av pensionärerna vilket är något mer än i de andra nordiska länderna men ungefär i nivå med EU-snittet eller något under.

I tidningarna gick det att läsa, Gunvor fick 5 kr mer. Det räcker till en korv på biltema.

Danska garantipensionen är dubbelt så hög.

Löfen lovade att ge pensionärerna extra pensionspengar.
Och 5 kr för vissa och 35 kr för andra, visst det är ju en höjning.

Pensionärerna får inte glömma att det kostar att ligga på topp när det gäller asylinvandring och lycksökare som skall komma hit.

Så när ni unnar er en biltemakorv för 5 kr så får ni tänka att vi hjälper ivarje fall hit en massa bra folk som är högutbildade och som hjälper oss att få in en massa skattepengar och som sköter sig. Som inte bränner ner, misshandlar, rånar, säljer knark, våldtar, trakaserar.
(Där tog dom 3 sista raderna slut på aprilskämtet...