Tiggarläger

Har ni sett ett så hemskt tiggarläger?

Håller med...

Men detta sk "tiggarläger" kostar 1,7 miljoner och ingår i konst som är utplacerat i Malmö.

När jag nämns med min kommentar "tiggarläger" så är det ändå ganska kul.

Så här skriver Svenska Morgonbladet.

Borlänge kommun får nu kritik ifrån Slöseriombudsmannen för att ha satsat 1,7 miljoner på utomhuskonst i kommunens ghetto Tjärna Ängar.

Pengarna kom ifrån statens konstråd för att kommunen skulle kunna införskaffa konst i områdets park. Projektet pågick mellan 2018 och 2020. Många började dock ifrågasätta vad de egentligen fått för skattepengarna.

Det konstverk som blivit särskild kritiserad heter ”Draperad poesi”. Konstverket utgörs av 13 skulpturer längst Tjärna Ängars gång- och cykelväg. På slöseriombudsmannens facebook har vissa människor sagt att konstverket ser ut som någonting hämtat direkt ifrån en soptipp medan andra påstår att konstverket ser ut som ett ”tiggarläger”.

Många tycks anse att pengarna på 1,7 miljoner borde ha satsats på någonting annat i stället.

Området Tjärna Ängar har beskrivits som en av Sveriges farligaste riskområden av polisens Nationella Operativa Avdelning. Uppemot 40 procent av områdets invånare har somalisk härkomst.

I september 2020 slutade Hemglass att köra i området efter en tid med stök och hot. Vid ett tillfälle omringade ett 50-tal barn glassbilen för att tvinga till sig glass