Våldtäckt del 1

De senaste fem åren har 843 personer dömts för våldtäkt eller försök till våldtäkt i Sverige. Enligt SVT:s ”Uppdrag granskning” är 58 procent av dem födda utomlands.

58 procent av de dömda är födda utrikes, varav merparten utanför Europa.

Gällande överfallsvåldtäkter var 110 av 129 dömda födda utomlands – 97 av dem utanför Europa.

I gruppvåldtäktsfall var 70 av 94 dömda födda utanför Europa.

Siffrorna gäller enbart dömda gärningsmän och ”Uppdrag granskning”

Kanske inte tycks vara så mycket. Men det finns ju inte 50 procent utlandsfödda i Sverige och då blir det helt plötsligt mycket.

Och om det inte räcker så har vi även 32 procent av andra generationens invånare som begår våldtäckt.

Då blir det helt plötsligt ännu mer. Nu är vi uppe i 58 + 32 =90 procent av våldtäkterna begås av andra generationens invånare och utlandsfödda Svenskar.

Förvånad,, NÄ....