Jalal Dored Jalal Azoz

Jalal hämnades på småbarnspappa med handgranat får 50 % straffrabatt! 

En småbarnspappa i Upplands-Bro fotograferade en yngling som uppträdde vårdslöst i trafiken.

Det gillades inte av den avfotograferade som senare besökte familjens villa och kastade in en handgranat som briserade på tomten.

Nu döms 19-årige Jalal Dored Jalal Azoz från Irak till fängelse men får påföljden halverad på grund av sin låga ålder.

Fega svin som nu får lite av sitt straff.
Blir fint att sitta inne och säga att man har kastat en handgrant mot en småbarnspappa.

Vilken tuffing, kommer inte att stå så högt i rang på kåken.
Lika högt som en gris....

Fast många hr röstat på Sossarna och dom har ju skrivit under FN avtalet ang flyktingar att dom skall särbehandlas.

Så alla Sossarna är glada att det verkar fungera...
Hade pappapn skadats svårt eller dött så kanske det hade blivit någon månad extra.