11,2 miljarder

I Sverige har vi 700,000 invandrare som inte är självförsörjande.
Mycket även pga invandringen.

Dessa kostar alla skattebetalare 11,2 miljarder.
11 200 000 000 kr, inte per år.. per månad.
Då är det räknat 16,000 kr per familj.

Och det är lågt räknat.
Pengar som hade kunnat gått till svenska pensionärer och välfärd.

11,2 miljarder per månad som hade kunnat läggas på något lite bättre...
Eller 11,2 miljarder per månad som hade kunnat läggas på något mycket bättre.

11,2 miljarder kronor per månad, år ut och år in....