Hyra till migration!

Att hyra ut lägenheter till migration tänker många att det är lönsamt.

Men det visar sig att det är otroligt många som inte kan bete sig ens i en lägeneht utan förstör otroligt mycket.

Och även ifall man skriver ini avtalet att migrationsverket skall stå för skadorna så gör dom inte det. Fasten dom står på kontrakten.

I vissa fall så kräver bostadsägare så mycket som hela 54 miljoner pga förstörda lägenheter.

En hyresvärd begärde 6,9 miljoner kronor men han fick bara 122,000 kr.
Dvs han förlorar över 53 miljoner kronor.

Många som begära flera miljoner kronor får inte ens en 10 % och många inte ens en 5 % av vad dom begär. Och i många fall ä'ven under 5 procent av det begärda beloppet.

Att ta hit en massa personer som blir en stor kostnad och sedan kan dom inte ens bete sig.
Har dom verkligen så låg inteligens.

Ja, tyvärr så är det så.
Det är bara att kolla vad forskningen säger.
Det finns väl en anledning till varför det ser ut som det gör i många länder.
Ju lägre iq befolkningen har dessto sämmre är det.