Märta Stenevi

När MP Märta Stenevi säger att Vita kvinnor måste flytta på sig för utländskfödda.
Då börjar man ju undra.

Är detta inte Sverige hon menar?
Och eftersom det visst var det, så hoppas jag att dom vita kvinnorna tar åt sig så mycket det bara går.

Visa nu att ni är riktiga kvinnor.
Detta är ert land.
Ni är födda här eller så har ni bott här många år och intergrerat er.
Till skillnad från många andra.

Ni har skött er, jobbat och ni har gjort ert.
Och detta gäller inte bara vita kvinnor, utan alla kvinnor som bor i Sverige sedan flera år.
Du är kanske född här, eller flyttat hit för några år sedan.
Och då oftast mer än 6 år sedan.

HAr det någon gång kommit något smart från MP?
Nej, just det.
Det ena idiotiska efter det andra...