67,6 miljarder

Nej! Jag tänker inte skriva om vad nysvenskarna kostar skattebetalarna.
 
Regeringen har nu, utan att blinka, beslutat att fördubbla det svenska klimatbiståndet till 15 miljarder kronor, det vill säga man höjer biståndet med 7,5 miljarder kronor. Dessa 15 miljarder är utöver det ordinarie biståndet på 52,6 miljarder kronor, vilket innebär att Sveriges bistånd för närvarande uppgår till 67,6 miljarder kronor.
Sverige har idag drygt 300.000 fattigpensionärer, varav en stigande andel hemlösa. Att lyfta Sveriges fattigpensionärer till EU:s fattigdomsgräns, 12300 kronor per månad, beräknades 2019 kosta cirka 4,5 miljarder kronor per år.

Om Regeringen nu fördubblar klimatbiståndet med ett belopp som väl överstiger detta, så kan det knappast vara brist på pengar som gör att man inte lyfter Sveriges fattigpensionärer.

Man struntar helt enkelt i dem, trots Socialdemokraternas prat om solidaritet och rättvisa så är det viktigare att tillfredsställa Miljöpartiet, för att på så sätt kunna sitta kvar vid makten. Det är viktigare att leka ”humanitär stormakt” i världen än att tillgodose människors basala behov här hemma. Det är kränkande mor Sveriges fattigpensionärer.

Frågan blir så mycket mer brännande eftersom Riksrevisionen tidigare konstaterat att de 52,6 miljarder kronor i bistånd som SIDA disponerar till stor del lämnas ut utan kontroll och utan att man ser vilka effekterna blir.

Nu är det inte bara Sveriges fattigpensionärer som har problem, utan många av Sveriges kommuner, särskilt de små i Norrlands inland, brottas med stora ekonomiska problem. Om hela biståndet enligt ovan fördelades lika över Sveriges alla kommuner skulle det räcka till ett bidrag på 640000 kronor per dag. Per dag. Man behöver inte vara någon raketforskare för att kunna förstå vad det skulle betyda för till exempel Bjurholms kommun med knappt 2400 innevånare. Bara hälften skulle innebära ett jättelyft för kommunen.

Så snart får väl alla arbeta tills dom blir 80...