Adnan Kudra domen

Mål nr  B2841-20

Den 3/12-21 meddelar Solna Tingsrätt domen.

Åklagaren har begärt att Adnan Kudra ska dömas till ansvar för brott och att han ska förpliktas att utge skadestånd till målsägandena i enlighet med bilaga

1.Adnan Kudra har förnekat brott och anfört att han inte haft någon kontakt medmålsägandena före dess att pengar satts in på hans bankkonto.
Någon annan person måste, i syfte att förstöra för honom, ha förmått målsägandena att sätta in pengar på hans konto.
Han gjort gällande att gärningarna i åtalspunkterna 3-9 och 13-15 under alla omständigheter ska bedömas som ringa med hänsyn till respektive 
belopp.

Adnan
 Kudra har bestritt att han ska betala de enskilda anspråken på grund av brottförstahandsgrunden men har medgett de enskilda anspråken på grund av obehörigvinst andrahandsgrunden.
Beloppen i sig och sättet att beräkna ränta har vitsordats.
 

Domens utfall 

Brott som den tilltalade döms för Bedrägeri, 9 kap 1 1 st brottsbalken2019-01-25 -- 2019-10-18 15 tillfällen Påföljd m.m.

1. Villkorlig dom2. Dagsböter 50 om 300 krSkadestånd1. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Carl Fredrik Sturesson med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 25 januari 2019 till dess betalning sker.

2. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Demis Isho med 1 554 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 9 mars 2019 till dess betalning sker.

3. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Ramazan Dzenli med 534 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 8 mars 2019 till dess betalning sker.

4. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Stefan Nielsen med 385 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 17 mars 2019 till dess betalning sker.

5. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Markus Johansson med 777 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 26 mars 2019 till dess betalning sker.

6. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Martha Ibarra Montalvo med 800 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 12 september 2019 till dessbetalning sker.

7. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Kevin Mattsson med 750 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 16 september 2019 till dess betalning sker.

8. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Jimmi Toll Karlsson med 840 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 16 september 2019 till dess betalning sker.

9. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Elliot Litwinski-Persson med 270 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 17 september 2019 till dessbetalning sker.

10. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Michelle Lundqvist med 1 800 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 19 september 2019 till dess betalning sker.

11. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Simon Hellid Kunkler med 1 200 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 4 oktober 2019 till dess betalningsker.

12. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Julia Englesson Zippert med 1 250 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 18 oktober 2019 till dess betalningsker. Avdelning 2 2021-12-03

13. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Therése Englesson med 900 kr jämte ränta påbeloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 18 oktober 2019 till dess betalningsker.

14. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Tintin Persson med 659 kr jämte ränta påbeloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 17 oktober 2019 till dess betalningsker.

15. Adnan 
Kudra ska betala skadestånd till Jessica Englesson Andresen med 300 kr jämteränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 17 oktober 2019 till dessbetalning sker. 


BrottsofferfondDen tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen 1994419 om brottsofferfond. ErsättningLinus Gardell får ersättning av staten med 65 306 kr.

Av beloppet avser 47 025 kr arbete,5 220 kr tidsspillan och 13 061 kr mervärdesskatt. Adnan 
Kudra ska betala 45 000 kr av denna kostnad till staten.

Så det är bra att idioten har dömts och får betala skadestånd.
Att han fick villkorlig dom är nog mer att det inte var så många som anmälde honom.

Och skulle han fortsätta så blir det garanterat fängelse nästa gång.
För redan i denna domen så fattade alla att han ljög om att han inte viste om något.
Trots att det kom in pengar till just honom.

Så det är bara att vänta och se ifall idioten fortsätter eller inte... 
Han har ju lite att betala av nu i varje fall.