Johanna Alanen domen

Brott som den tilltalade döms för Bedrägeri, 9 kap 1 1 st brottsbalken 2018-08-30 -- 2019-02-08 10 tillfällenÅtal som den tilltalade frikänns frånBedrägeri, 9 kap 1 1 st brottsbalkenPåföljd m.m.

1. Villkorlig dom
2. Dagsböter 70 om 50 krSkadestånd

1. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Nadezda Dvuzilova med 4 355 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 2 september 2018 till dessbetalning sker.

2. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Ali Sharifi Daramadi med 4 600 kr jämteränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 8 september 2018 till dessbetalning sker.

3. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Andrea Aurelys Robleto Herrera och HelenXiomara Herrera Romero med 3 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen1975635 från den 1 september 2018 till dess betalning sker.

4. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Anahita Shahbazan med 1 250 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 29 augusti 2018 till dess betalningsker.

5. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Nam Nguyen med 2 000 kr jämte ränta påbeloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 30 augusti 2018 till dess betalningsker.

Södra enheten 2019-05-286. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Efvelina Andreasson med 1 058 kr jämteränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 16 december 2018 till dessbetalning sker.

7. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Hind Abou El Foul med 2 055 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 12 december 2018 till dessbetalning sker.

8. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Alexandra Grönberg Hernandez med 1 500 krjämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 13 januari 2019 tilldess betalning sker.

9. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Julia Carlson med 5 095 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 12 september 2018 till dess betalningsker.

10. Johanna Alanen ska betala skadestånd till Markus Odenstam med 2 595 kr jämte räntapå beloppet enligt 6 räntelagen 1975635 från den 8 februari 2019 till dess betalningsker.

11. Omran Alshekh Mohammads skadeståndsyrkande avslås.BrottsofferfondDen tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen 1994419 ombrottsofferfond.
Ersättning1. Anna Svennenfors får ersättning av staten med 4 856 kr. Av beloppet avser 3 885 krarbete och 971 kr mervärdesskatt.2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

Här står det lite om henne med adresser bla.