Inte undra på att skattet höjs och att allt blir sämre.
Vad får pensionärerna?