Migrationen 2022

En socialdemokratisk minister slår sig för bröstet och säger till Expressen att: ”Sverige inte längre fungerar som en magnet för flyktingar” och att vi numera har ”en av de stramaste flyktinglagstiftningarna i Europa”.

Nu, valåret 2022, går vi mot rekord gällande beviljade uppehållstillstånd: 86 685. Håller utvecklingen i sig välkomnar vi ytterligare drygt sju Visby i folkmängd.
86 685 styckna det första halvåret, "jan-juni" håller detta i sig så blir det världens rekordår med flyktingar till Sverige, somni skattebetalare får betala.

Fast det är klart, de tär ju kul att betala skatt till något så bra.

Ministern sa att vi nu har den stramaste migrationspolitiken på 40 år, men sett till första halvåret så har vi aldrig någonsin, inte på 40 år och inte på 100 år beviljat så många uppehållstillstånd.

För varför låta som SD om man ska agera som MP när man representerar S?