Jonna Sima aftonbladet

Mytomanen Jonna Sima Aftonbladet! En Sosselögn!

AFTONBLADETS JONNA SIMA

Beskyller höger blocket för allt våld till 2022 och att det ökat,trots att Socialdemokratiska regeringen banat vägen för våldet i 8 år och långt in i 2022.

Här är mitt mail till Jonna på AFTONBLADET :krister svensson
Läste din artikel där du påstår en ren lögn ang ökningen av våldsbrott brott under 2022.
Den nya regeringen valdes 11 september 2022 och tillträdde veckorna efter.

April 2022 hade vi en vänster regering där det begicks enl polisen:
41 st skjutningar. Avlidna av våldsbrott 8 st. skadade 12 st.

Oktober 2022 hade högern övertagit makten,med resultatet enl polisen:
Skjutningar 11 st.Avlidna av våldsbrott 4 st. Skadade 2 st.

Journalistik av denna lögnaktiga sort som ni använder er av ska vara straffbar.
Det är nog dags att se sej om ett annat yrke när dessa siffror publicerats.