Pensionär - nysvensk

En nysvensk som inte har jobbat en enda dag i sverige får i pension minst  kr i Äldreförsörjningsstöd. Det räcker att personen har en adress i Sverige.

Och har inte behövt jobba så mycket som en enda dag.
Undrar om dagens pensionärer som får dålig pension tycker om detta?

Och äldreförsörjningsstöd  på 13,681 kr gäller endast utläningar som kommer hit.
Så det gäller inte pensionärer eller normala Svenskar.

Så ifall ni undrar varför det går så otroligtdåligt för Sverige så vet ni varför.
Det är ni alla skattebetalare som står för notan.

Och det är inte till en nysvensk som ni kommr att få betala för.
Utan under en 5 års tid så kommer det nästan 80,000-100,000 om året till Sverige.

Räkna med 80,000 styckna under 5 år, det blir 400,000 personer.
När dom blir pensionärer skall det betalas ut 5,472 miljoner per månad, dvs 5,4 miljarder.

På ett år 65 668 miljoner som skattebetalarna får stå för.
Fast är ni sosse eller MP så skall ni ju vara glada för att få betala så mycket skatt.
För vist skal vi hjälpa alla som har det dåligt.

Sedan kommer anhöriginvandring.
Men det är väl inget som en sosse tänker på...

Att det kostar miljarder det är det ingen som förstod.
Hade dom förståt det så hade dom ju haft en normalt fungerande järna.

Och det är inte bara då det kostar, nu kostar det även 130 miljarder om året.
Varje år. Så jobba på nu kära sosse.